სამართალდამრღვევებმა, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიიდან, 20 კუბური მეტრი საშეშე მექრანი უკანონოდ მოიპოვეს.

 

 

მიმდინარეობს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დადგენა, მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის რაინულ სასამართლოს გადაეგზავნება.