მარნეულის, გარდაბნისა და თეთრიწყაროს ტყის ფონდის ტერიტორიაზე 15 კუბური მეტრი, წიფლის, რცხილისა და სოჭის ჯიშის ხე-მცენარე უკნანონოდ გაიჩეხა.

 

 

უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე დაილუქა. მიმდინარეობს გარემოზე მიყენებული ზიანის დადგენა. მასალები შემდგომი რეაგირებისათვის შესაბამის ორგანოს გადაეგზავნება.