საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები 13 ივნისის ღამეს თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ხარჯების დასაფინანსებლად და დაზარალებულთა დასახმარებლად სახელმწიფო ხაზინის სპეციალურ ანგარიშზე 100 ათას ლარს გადარიცხავენ.